Rouw en verlies

Iedereen wordt in het leven vroeger of later geconfronteerd met rouw. Dit kan rouw zijn door het overlijden van een dierbare, maar het kan ook zijn rouw door het verlies van gezondheid, relatie, woonomgeving, werk of idealen. Van te voren kan niemand voorspellen hoe hij zal reageren op een situatie waarin hij een ingrijpend verlies lijdt. In het gunstigste geval heeft iemand de mogelijkheden om met het verlies te leren omgaan en daarna het leven, waar het verlies dan een onderdeel van uitmaakt, weer op te pakken. Er zijn echter ook situaties waarin de rouw zo overheersend aanwezig is dat iemand er in lijkt te verdwalen. In een dergelijke situatie kan de ondersteuning van een rouwbegeleider helpend zijn.


“Je kunt niet voorkomen dat de vogels van verdriet overvliegen, je kunt wel voorkomen dat ze nesten in je haar maken”.
(oud Chinees gezegde)